Tur Satış Sözleşmesi


PAKET TUR, KONAKLAMA, ULAŞIM HİZMET VE SATIŞ SÖZLEŞMESİ1. TARAFLAR
Mimaroba Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı No:34 A3 Büyükçekmece/İstanbul adresinde Modabilet Turizm Ticaret Ltd. Şti. acentası ve markası Modatatil.com bundan sonra www.modatatil.com veya Acenta olarak anılacaktır.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.adresinde bulunan, ………………………., kısaca "Müşteri" olarak anılacaktır.
Taraflar aşağıda belirtilen hususlarda tam bir anlaşmaya varmışlardır.
Taraflar; işbu sözleşme metninin yanında yer alan kutucuğu onaylayarak, işbu sözleşmenin resmi geçerliliği olan bir teklif olduğunu, ücreti karşılığında transfer hizmetinin sunulması için tüm şartları içerdiğini, aşağıda belirtilen tüm şartların taraflar için bağlayıcı olduğunu, www.modatatil.com internet sayfasında yer aldığını, işbu sözleşmede yer alan hiçbir maddenin Müşteri tarafından değiştirilmeyeceğini göz önünde bulundurarak, işbu sözleşmeyi aşağıdakiler maddeler dahilinde kabul ederek akdetmiş bulunmaktadırlar.2. SÖZLEŞME KONUSU
İşbu sözleşme Müşteri’nin www.modatatil.com adlı internet sitesi, mobil aplikasyon ve/veya çağrı merkezi üzerinden paket tur/konaklama/transfer/araç kiralama/vize hizmeti veya hizmetleri satın alma, değişiklik ve iptal işlemlerine ilişkin şartlar ile tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlemek üzere Acenta ile Müşteri arasında elektronik ortamda akdedilmiştir.3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.1. Müşteri www.modatatil.com adlı internet sitesi mobil aplikasyon üzerinden ya da çağrı merkezimizi arayarak sözleşme konusu ürün ve hizmeti satın almakla işbu sözleşmede belirtilen hüküm ve koşulları kabul ettiğini, işbu sözleşme ile birlikte Acenta’nın Üye, Kullanıcı Sözleşmesi, Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metnini, Çerez Politikası ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 4. maddesinin (c) bendinde ve ilgili diğer yönetmeliklerde tarif edilen kalıcı veri saklayıcısı olduğunu okuyup anladığını, KVKK linkindeki bilgileri ve açıklamaları okuyup anladığını, kısa mesaj, e-posta, internet, disk, CD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamdan birini kullanarak okuyup anladığını ve söz konusu ürün ve hizmeti satın almakla kendisine SMS, e-posta gibi yöntemlerle gönderilen bilgilendirme mesajında ilgili onayları verdiğini ve bu onayın geçerli olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.2. Müşteri, Acentanın sunduğu otel, tur, vergiler dahil toplam fiyat, paket turu oluşturan hizmetler, turun başlangıç ve bitiş tarihi ve yeri, ulaşım araçlarının türü, konaklama tarihleri ve yeri, nitelikleri, yemek planı, tur güzergahını, pasaport, vize, yaş ve sağlık şartlarını, paket turun iptalinin bildirileceği son tarihi, zorunlu sigorta ile varsa diğer sigortalara ilişkin bilgileri, işbu sözleşme hükümlerinin kendisine ayrı ayrı izah edildiğini/bildirildiğini, varsa tura katılacak diğer katılımcılara bilgi verdiğini ve bu yükümlülüğün kendisinde olduğunu işbu sözleşmenin tanzim ve imza edildiğini kabul ve beyan eder.
3.3. Acenta, müşterisine internet sitesi, mobil aplikasyon üzerinden geçekleştireceği konaklama hizmetine uygun hizmet seçeneklerini otel kontenjanına göre sunar.
3.4. Müşteri gerek üye olarak gerekse de üyelik oluşturmadan gerçekleştirdiği satın alma işlemlerinde Acenta’ya beyan ettiği bilgilerinin içeriğinden ve doğruluğundan sorumlu olup aksi halde Acenta’nın uğrayacağı tüm zararları tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.5. Müşteri, Acenta’nın sunduğu hizmetlerde, hizmet sağlayıcı firmalar ve Müşteri arasında doğabilecek uyuşmazlıklardan, zararlardan ve/veya taleplerden sorumlu tutulamayacağını, tek muhatabın ilgili hizmetin asıl sağlayıcısı olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.
3.6. Acenta, satın alma ve/veya rezervasyon işlemleri sırasında Müşteri’ye kullanım kolaylığı sağlaması amacıyla Acenta’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verebilir. Bu linklerdeki içeriğin doğruluğu, güvenilirliği, eksiksizliği veya kesintisizliği hakkında herhangi bir garanti vermemektedir.
3.7. www.modatatil.com adlı internet sitesi, mobil aplikasyon ve/veya çağrı merkezi üzerinden rezervasyon sırasında Müşteri tarafından tarih, kişi sayısı ve diğer müşteri bilgilerinin yanlış girilmesi sebebiyle rezervasyon değişikliği, iptal ve iadeye sebep olunması halinde sorumluluk Müşteri’ye ait olup bu sebeple uğranabilecek zararlardan Acenta sorumlu tutulamaz.
3.8. Acenta, Müşteri’ye ait satış işlemini kayıtlara işlemek ve satış işlemi hakkında bilgilendirmek amacıyla Müşteri ile iletişime geçmek için Müşteri’nin iletişim bilgilerini kayıtlarına geçirme hakkına sahiptir. Acenta’nın yapılan rezervasyon, satın alma işlemi hakkında bilgilendirme, iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla Müşteri’ye ulaşma hakkı bulunmaktadır. Müşteri, işbu sözleşmeyi kabul etmekle Acenta’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
3.9. İşbu sözleşmenin elektronik ortamda kabul edilmesiyle (müşteri otelde konaklamak ve/veya otelin sunduğu hizmetleri satın alarak) birlikte Müşteri, otelde konaklama ve rezervasyon kuralları ile tarifeleri hakkında bilgilendirildiğini teyit etmektedir.
3.10. www.modatatil.com üzerinde yer alan otel, tur, transfer, araç kiralama, vize ürün ve hizmet bilgileri; iş ortaklarımız ve tedarikçi firmalarımız tarafından düzenlenmekte olup, ilgili sayfalar Acenta’dan bağımsız şekilde ve bu bilgiler dahilinde müşterinin kullanımına sunulur.
3.11. www.modatatil.com, mobil aplikasyon ve/veya çağrı merkezi üzerinden satın alınan yurt dışı seyahat ve konaklamalarında on sekiz (18) yaşından küçük çocuklar; annesi ile seyahat ediyorsa babasından, babası ile seyahat ediyorsa annesinden, üçüncü bir kişi ile seyahat ediyorsa hem annesinden hem babasından noter tasdikli “muvafakatname” almak zorundadır. Çocuklar da dahil olmak üzere KKTC'ne fotoğraflı T.C. kimlik belgesiyle uçuş yapılabilir. (Ehliyet, evlilik cüzdanı vb. geçerli değildir.)
Müşteri, pasaport ile ilgili herhangi bir muamele eksikliğinden, seyahat edilecek ülkeye ait vize işlemlerinin tamamlanmamasından veya yolcunun kendisinden kaynaklanan nedenlerle (vergi borcu, transit vize eksikliği vb.) çıkışının engellenmesi durumunda; Acenta’nın herhangi bir sorumluluğunun olmadığı, bu nedenle olabilecek iptal ve gecikmenin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.12. Gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen Acenta, ürün ve hizmetin başlamasına veya devamına engel teşkil eden olumsuz hava koşulları, salgın hastalık, yol engeli, grev, terör, sis, savaş, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar ve tüm mücbir sebeplerden dolayı; ürün ve hizmeti iptal veya tehir edebilir. Bu durumda yolcunun tazminat hakkı yoktur. Ancak mücbir sebepler hariç öngörülemeyen diğer hallerde Acenta durumu derhal Müşteri’ye bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri de ilgili rezervasyonunun iptal edilerek aynı sözleşme konusu hizmetin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya sözleşme koşullarının Acenta tarafından yerine getirilmesini veya ertelenmesini Acenta’dan talep etme hakkını haizdir. Bu gibi durumlarda, Müşteri ve/veya beraberinde seyahat etmesi planlanan müşterilere alternatif bir ürün ve hizmet sunulamaması halinde Müşteri’ye ödediği bedel iade edilir.
3.13. Müşteri’nin konaklama tarihinden sonra gelen erken çıkış talebi ilgili otelin, tedarikçi firmanın onayı doğrultusunda değerlendirilir. Rezervasyon iadesinin yapılıp yapılamayacağı otelin inisiyatifinde olduğundan Acenta’ya bu konuda bir talep veya itiraz yöneltilemez.
3.14. Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmeti alan müşteriler de kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri müşteriler gibi bu sözleşmeyi okuyup, kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Müşteri’nin www.modatatil.com, mobil aplikasyon ya da çağrı merkezi üzerinden satın aldığı ürün ve hizmetlerden yararlanan tüketiciler, işbu sözleşmenin kabulüne ilişkin işlemleri yaparak sözleşmeyi imzalamış sayılmasalar dahi taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını internet sitemiz, voucher belgesi, kayıt formu, katalog ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, ürün ve hizmeti bu sözleşme şartlarında almayı taahhüt etmişlerdir. Müşteri ödemesini yaptığı ve kendisiyle birlikte bu hizmeti alacak kişilerin de işbu sözleşmede yazılı koşul ve şartları bildiğini kabul ve taahhüt eder.
3.15. Otel pansiyon tipleri, konseptleri, yıldız kategorisi tesislere ve ülkelere göre farklılık gösterebilir. Müşteri www.modatatil.com, mobil aplikasyon ya da çağrı merkezi üzerinden gerçekleştirdiği satın alma işlemi sırasında bu ve benzeri durumları göz önünde bulundurmalıdır. Yıldız kategorileri, sunulan aktivitelerin ve servislerin yaklaşık seviyesinin genel bir tanımını vermeyi amaçlar ve bu kategoriler ilgili bakanlık tarafından belirlenir. Bu sebeple Acenta, otellerin belirtmiş olduğu yıldız kategorilerinden sorumlu değildir.
Tadilat, bakım ve yenileme çalışmaları tamamen ilgili otelin inisiyatifindedir ve hizmet sağlayıcılar, böyle bir durumda oluşabilecek her türlü rahatsızlığı asgari düzeyde tutma sorumluluğunu göstereceklerdir.
3.16. Acenta, Müşteri’nin www.modatatil.com, mobil aplikasyon ya da çağrı merkezi üzerinden gerçekleştirdiği satın alma işlemi sırasında seçtiği pansiyon tipi, oda tipi ve kişi sayısına göre otelde uygun oda tipinin verilmesini garanti eder. Ancak müşterinin yatak tipi, minibar, klima, balkon, kasa ve oda numarası gibi talepleri otelin inisiyatifindedir. Acenta’ya bu gibi taleplerin karşılanmamasından dolayı herhangi bir sorumluluk yüklenemez.
3.17. www.modatatil.com sitesinde veya mobil aplikasyonda sunulan otellere ilişkin fotoğraf, bilgi ve açıklamalar ilgili oteller tarafından Acenta’ya verilmiş olup, bu bilgilerin içerik ve doğruluğundan Acenta sorumlu değildir.
3.18. Çocuklarıyla beraber konaklama yapmak isteyen müşteriler konaklayacak çocuk sayısı ve yaşı hakkında verecekleri bilgilerden kendileri sorumludur. Acenta ve otel, konaklayacak çocuklarla ilgili kimlik belgesi talep etme hakkına sahiptir.
3.19. Müşteri www.modatatil.com, mobil aplikasyon, çağrı merkezi üzerinden gerçekleştirdiği satın alma işlemi sırasında T.C. kimlik kartında veya pasaportunda yazılı olduğu şekilde adını soyadını, e-posta adresini, telefon numarasını, T.C kimlik numarasını, pasaport numarasını, çocuk sayısı ve yaşlarını ve diğer müşteri bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak belirtmekle yükümlüdür. Bu bilgilerin eksik ya da yanlış verilmesi nedeniyle yaşanabilecek aksaklıklardan Acenta’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
4. ÖDEME ve ÖDEME KOŞULLARI
Ödeme Bilgileri
…………………………………
.
…………………………………
.
…………………………………
.4.1. Müşteri indirimli, özel veya kampanyalı ürün veya hizmet satın alması halinde; hizmet bedelinin tamamını rezervasyon anında ödemekle yükümlüdür. Ödemenin tamamı yapılmadan rezervasyon kesinleşmez ve yurtdışı turlarda da vize işlemlerine başlanılamaz. Bunun dışındaki ürün ve hizmet alımlarında kayıt anında rezervasyon bedelinin en az %35'i ödenmek zorundadır. Bakiye tutarının ise hizmet başlangıcından en geç 15 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Rezervasyon ile hizmetin başlangıç tarihi arasında 15 günden daha az bir süre bulunması halinde, bedelin tamamının ödenmesi gerekir. Belirtilen sürelerde ödemelerin yapılmaması halinde Müşteri, sözleşmeden caymış ve sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmiş sayılır. Bu durumda Müşteri tarafından peşin olarak ödenen kısım, cayma tazminatı olarak gelir kaydedilerek bu tutar için fatura düzenlenir.
4.2. Müşteri, işbu sözleşmeyi imzalayarak, sözleşmeye konu ürün veya hizmet bedeline ilişkin olarak kredi kartından yaptığı herhangi ödemeye; pos, sanal pos, 3D veya mail order yoluyla Acenta tarafından gerçekleştirilen çekime itiraz etmeyeceğini ve bankasına itiraz (charge back) talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.3. Yurtdışı otel veya turların ürün fiyatları genellikle döviz cinsinden belirlenir. Döviz cinsinden satın alınan ürünlere ilişkin ürün fiyatında değişiklik yapılmaz. Ancak döviz kuru farkından dolayı fiyat artışları meydana gelebilir. Ödemeler, satın alma günündeki Merkez Bankası alış kuru esas alınarak Türk lirası olarak gerçekleştirilir.
4.4. Sözleşme imzalandıktan ancak hizmet kullanılmadan önce sözleşmeye konu ürünün veya hizmetin fiyatında artış olması halinde müşteriden fiyat farkı talep edilmez. Ancak ürün veya hizmetin fiyatının otel tarafından düşürülmesi halinde de müşteriye herhangi bir iade yapılmaz.
Sözleşme bedelinin döviz cinsinden belirlendiği yurt dışı paket turlarda; döviz kuru artışı, liman vergileri, harçlar ve ulaşım giderlerinde yüksek fiyat artışı yaşanması halinde müşteri, Acenta’nın sözleşme bedelinin %5’ini geçmeyecek şekilde fiyat değişikliği yapma hakkının olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.5. Sunulan otel hizmetlerinde; pansiyon tipini (Yarım Pansiyon, Tam Pansiyon, Her Şey Dahil vb.) kapsamayan yiyecek ve içecek hizmetleri, kasa, mini buzdolabı ürünleri, oda servisi, kapalı devre TV yayınları, telefon, internet, SPA ve otelin açıkça belirttiği ekstra ücrete tabi hizmetlerine ilişkin ödemeler, Müşteri tarafından direkt olarak otele yapılır.
4.6. Bayram, yılbaşı gibi özel günlerde otellerde yapılacak etkinlik ve programlar ekstra ücrete tabi olabilir. İlgili tarihlerdeki etkinlik ve programlara katılmak isteyen Müşterilerden ek ücret talep edilmesinden Acenta sorumlu tutulamaz.
4.7. www.modatatil.com, mobil aplikasyon, e-posta ve broşürlerde belirtilen ücrete dahil olmayan paket turlar, ekstra ücrete tabidir. Bu tip paket turlarda Acenta’nın herhangi bir dahli olmadığından ekstra turda/turlarda yaşanabilecek aksaklıklardan, ayıplı hizmet verilmiş olmasından işbu maddede sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, Acenta sorumlu tutulamaz.
4.8. Verilen hizmete ilişkin faturalar e-fatura olarak düzenlenip müşterinin belirttiği e-posta adresine gönderilir. Satın alınan hizmet karşılığında fatura düzenleme süresi V.U.K. gereğince hizmetin gerçekleştiği tarihten itibaren 7 gündür.
4.9. Herhangi bir nedenle ürün ve hizmet bedeli ödenmez, sehven iade veya banka kayıtlarında iptal edilirse, Acenta’nın ürün ve hizmeti iptal etme hakkı saklıdır.5. DEĞİŞİKLİK, İPTAL VE İADE KOŞULLARI
5.1. Müşteri tarafından satın alınan ürün veya hizmet taksit ile satılmakta ise Müşteri, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayabilir. Ancak, cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde Acenta’ya iletilmesi gerekir. Müşterinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma süresi henüz dolmasa da müşteri cayma hakkını kullanamaz.
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 2(2)/f maddesi gereğince, Paket Tur Sözleşmelerinde Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uygulanmaz. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15(1)/g maddesi gereğince Müşteri, belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken konaklama, eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde sözleşmeden cayma hakkını kullanamaz.
5.2. Müşteri satın alınan ürün veya hizmeti, hareket tarihinden en az 7 gün önce Acenta’ya bildirerek, rezervasyonunu aynı sözleşme koşulları dahilinde üçüncü kişi/kişilere devredebilir. Sözleşmeyi devreden ve devralan Müşteri/Müşteriler, Acenta’ya karşı bakiye tutardan ve ilave ödemelerden müteselsilen sorumludurlar.
Uçak ulaşımlı turlarda devir işlemleri havayolu firmasının iptal ve değişiklik koşullarında gerçekleştirilir.
Yurtdışı turlarda devredilen rezervasyonla ilgili olarak vize işlemi tamamlanmış olan Müşteri’nin vize için ödemiş olduğu bedelleri iade edilmez.
Rezervasyonu devralan müşterilerin vizelerinin bulunmaması, tur başlangıç tarihine kadar ilgili kurumlardan vize alamamaları halinde Acenta’ya herhangi bir sorumluluk yüklenemeyeceği gibi rezervasyonu devreden ve devralan müşteriler rezervasyon bedelinin tamamını Acenta’ya ödemekle yükümlüdürler. Rezervasyonu devralan kişi/kişilerin devredenle aynı statüde olmaması halinde devir gerçekleşmez veya yapılan özel indirimler kaldırılarak devir işlemi tamamlanır.
5.3. Ürün veya hizmetin sunulmasından önce 5.2. maddede belirtilen sebeplerle yapılan fiyat değişikleri dışında müşteriden kaynaklanmayan nedenlerle sözleşmede meydana gelen önemli değişiklikler; esaslı sözleşme değişiklikler olarak kabul edilir. Fiyatta değişiklik meydana getiren esaslı değişiklikler, Acenta tarafından müşteriye derhal yazılı olarak bildirilir.
Müşteri değişikliği kabul etmediğini Acenta’ya bildirerek aşağıdaki haklardan birini kullanabilir;
a) Acenta tarafından sunulan, eşit veya daha yüksek değerde başka bir ürün ve hizmete ek ücret ödemeksizin katılma,
b) Fiyat farkının kendisine iade edilmesi şartıyla daha düşük değerde bir ürün ve hizmet alma,
c) Herhangi bir tazminat ödemeksizin sözleşmeden dönme,
Esaslı sözleşme değişikliği nedeniyle müşterinin sözleşmeden dönmesi halinde, bildiriminin Acenta’ya ulaştığı tarihten itibaren en geç 14 gün içinde ödemiş olduğu bedel, kesinti yapılmaksızın Müşteri’ye iade edilir.
Acenta tarafından sözleşmede fiyat artışına sebep olan esaslı değişikliklerin meydana geldiği Müşteri’ye bildirilmesine rağmen Müşteri, bildirime herhangi bir yanıt vermez ve/veya yukarıda belirtilen haklarından hangisini kullandığını bildirmez ise sözleşmeyi yeni koşulları ile kabul etmiş sayılır. Müşteri’nin sayılan yükümlülüklerini yerine getirmeyerek hizmet almaması halinde kendisine para iadesi yapılmayacağı gibi ödemiş olduğu tutar da cayma tazminatı olarak kabul edilir.
Acenta, Müşteri’den kaynaklamayan bir nedenle, ürün veya hizmetin kullanımından önce ürün veya hizmeti iptal eder ise, Müşteri a, b ve c bentlerinde sayılan haklarını kullanabilir.
5.4. Acenta gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen, Müşteri’nin ürün ve hizmetleri kapsamayan taleplerde bulunması veya kusurlu tutum ve davranışlarda bulunması, ürün ve hizmete dahil olmayan üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve öngörülemez tutum ve davranışlarda bulunması, mücbir sebebin varlığı, ürün ve hizmetin tüm bileşenlerinin öngöremedikleri bir durumun yaşanması, ürün ve hizmete asgari katılımın sağlanmaması (müşteriye yazılı olarak bildirilmesi kaydıyla), Acenta’dan kaynaklanmayan bir neden, ürün veya hizmetin ayıplı olması veya sağlanamaması hallerinde Acenta sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilememesinden sorumlu tutulamaz.
Acenta’nın müşteriye yazılı bildirimde bulunarak ürün veya hizmeti iptal etme, erteleme veya alternatif bir hizmet önerme hakkı vardır. Ancak yukarıda belirtilen sebeplerle hizmete başlanamaz ve Müşteri, hizmetin ertelenmesini veya alternatif hizmete katılmayı kabul etmez ise Acenta, Müşteri’nin hizmetini iptal eder ve Müşteri’nin o tarihe kadar yapmış olduğu ödemeleri (resmi ödemeler hariç) iade eder.
Yukarıda belirtilen sebepler hizmetin ifası sırasında ortaya çıkarsa; Acenta’nın sorumluluğu, Müşteri’yi hizmetin başlangıç noktasına geri getirmekten ibaret olup, Acenta’nın başka herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
5.5. Müşteri tarafından ürün veya hizmet başlangıcından 30 gün öncesine kadar yapılan iptallerde ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri masraflar hariç olmak üzere ödenen bedel Müşteri’ye iade edilir. Müşteri, hizmetin başlamasından 29 ile 15 gün kala yapılan iptallerde rezervasyon bedelinin %50'sini; 14 günden az bir süre kala yapılan iptallerde ise rezervasyon bedelinin tamamını Acenta’ya ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
Ürün veya hizmet özel dönemler (yılbaşı, sömestir, bayram) veya kampanya dahilinde bir ürün ise Müşteri’nin iptal, iade hakkı bulunmamaktadır.
Yurtiçi konaklamalarda erken rezervasyon iptal sigortası yaptıran, kültür turlarında erken rezervasyon iptal güvence paketi alan Müşteriler, hizmet başlangıcına 72 saat kala kesintisiz iptal hakkını kullanabilir. Müşteri’nin erken rezervasyon iptal sigortası veya erken rezervasyon güvence paketi, uçak ulaşım bedellerini kapsamamaktadır.
5.6. Müşteri’nin ve birinci dereceden yakınlarının kaza, hastalık, ölüm veya mücbir sebeplerle (ilgili kurumlardan resmi olarak belgelendirmesi şartıyla) ürün veya hizmetin başlamasına 30 günden daha az bir süre kala ürün veya hizmeti kullanamayacağını, iptal edilmesini yazılı olarak talep etmesi halinde; ödenmesi zorunlu vergi, harç ve masraflar ile tedarikçilere ödenip iadesi mümkün olmayan bedeller hariç, müşteriye iade edilir.
Ürün veya hizmetin başlamasına 30 günden fazla bir süre kala ürün veya hizmeti kullanamayacağını, iptal edilmesini yazılı olarak talep etmesi halinde ödenmesi zorunlu vergi, harç ve masraflar ile tedarikçilere ödenip iadesi mümkün olmayan bedeller hariç, müşteriye iade edilir.
Yukarıda belirtilen durumun hizmetin ifası sırasında ortaya çıkması halinde; buna ilişkin resmî belgeler Müşteri tarafından Acenta’ya ibraz edilmelidir. Bu belgelerin ibraz edilmemesi durumunda Müşteri’ye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.
Müşteri, başlangıcını kaçırdığı ürün veya hizmeti kullanacağını yukarıda belirtilen şekilde bildirmemesi durumunda; Acenta, Müşteri adına yapılmış rezervasyonu 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde Müşteri’ye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.
5.7. Otobüs ile ulaşım sağlanan ürün veya hizmetlerde bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluk Müşteri’ye aittir. Müşteri, seyahat edeceği aracın ve konaklayacağı otelin tabi olduğu mevzuat ve teamüllere uymakla yükümlüdür. Müşteri’ye ait bagajların Acenta’ya ait araçlarda; Acenta ve çalışanlarının kastı ve ağır kusuru nedeniyle kaybı veya hasarı durumunda; kayıp ve hasar tutanağı düzenlettirilmesi koşuluyla, kaybolan veya hasar gören bagajın içinde bulunan eşyaların maddi ve manevi değeri ile sair vasıf ve özellikleri gözetilmeksizin, rezervasyon bedeli içinde ulaşıma isabet eden kısmının azami 1/2'si, kaybolan eşya ve valizin maddi ve manevi tazminatı olarak Acenta tarafından eşya sahibine ödenir.
Otobüs ile ulaşımlarda koltuk numaraları Acenta yazılımı tarafından otomatik olarak oluşturulmakta olup, Müşterilere koltuk numara garantisi verilmemektedir.
5.8. Tarifeli seferler ve tarifeli seferler haricindeki charter uçuşları ile ilgili düzenlemeler yine uluslararası havacılık kurallarına tabi olduğundan havayolları, bu uçuşlarda izin verilen bagaj miktarı ve taşıma kuralları dahil olmak üzere biletin iptal bilgisi, iptal halinde kesinti yapılacak bedeller, biletin iadesi, rezervasyon değişikliği, saat değişikliği, uçak tipi, havayolu şirketini değiştirme hakkına sahiptir. Bu uçuşlarda hareket saati garanti edilemez. Satış sırasında belirtilen saatler muhtemel saatler olup havayolu firması tarafından yapılacak uçuş saati değişiklikleri nedeniyle Acenta sorumlu tutulamaz.
Acenta, havayolu ile müşteriler arasında aracı konumunda olup, 28/09/1955 tarihli Lahey Protokolüne ve Montreal Konvansiyonu hükümlerine tabidir. Aracı kurum statüsündeki Acenta, her tür değişikleri haber aldığı andan itibaren en kısa sürede Müşteri’ye bildirmekle yükümlüdür. Uçaklı ulaşımlarda yaşanabilecek bagaj kayıp ve hasarlarında ilgili havayolu firmasının kuralları ve konuya ilişkin uluslararası sözleşme hükümleri geçerli olup Müşteri, bagajının kaybolması ve/veya hasara uğraması nedeniyle doğan zararını havayolu firmasından talep edecektir.
Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlarda; yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri, IATA, IHA, UFTAA Konvansiyon hükümleri, Sivil Havacılık Kanunu, Türkiye'nin dahil olduğu uluslararası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkarılmış Tüzük, Yönetmelik, Genelge ve Tebliğler ile havayolu firmalarının kural ve talimatları tatbik olunur.
5.9. İfa edilen ürün ve hizmetin kusurlu olduğundan bahisle alınan hizmeti sonlandırması, sözleşmeden dönmek istemesi halinde Müşteri, Acenta’ya, tur rehberine veya konakladığı otele hizmeti sona erdirme ve sözleşmeden dönme sebeplerini; ispata yarayan bilgi ve belgelerle yazılı olarak ve derhal bildirmek zorundadır. Müşteri, bildirim yapmadan ürün veya hizmeti kullanmaktan vazgeçmesi halinde hizmet kullanılmış sayılır. Bundan dolayı Müşteri, ürün veya hizmet bedelinin iadesini ya da zararının tazminini talep edemez.
Rezervasyon yaptırılan ürün ve hizmet için Müşteri/lerin bilgilerinin sözleşme/voucher bilgileri ile uyuşmaması halinde; Müşteri otelin kural, yaptırım ve varsa ürün fiyat farkını kabul etmek durumundadır.
Müşteri ürün ve hizmetin ifası esnasında şahsi eşyalarını korumak ve kendisi muhafaza etmek zorunda olup şahsi eşyalarının kaybolması, çalınması ve/veya zayi olmasından Acenta’yı sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.10. Müşteri’nin Acenta veya yetkili acentasına pasaportu ve vize için gerekli evrakları eksiksiz ve hatasız olarak teslim etmesine rağmen, ilgili konsolosluğun şahsi başvuruyu talep etmesi halinde; Müşteri istenen evraklarla beraber, verilen gün ve randevu saatinde konsoloslukta hazır olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Müşteri’nin Acenta’ya veya yetkili acentasına pasaport ve evraklarını teslim edip, evrakların ilgili konsoloslukça yetersiz veya hatalı olduğunun bildirilmesi durumunda; Müşteri, ilgili konsolosluğun talep ettiği ek belgeleri, eksiksiz ve hatasız olarak konsolosluğun belirlediği süre içinde tamamlaması ve teslim etmesi gerekir. Aksi halde, vize alınamamasından/ilgili konsolosluğun vize talebini reddetmesinden Acenta ve yetkili acentasının sorumluluğu olmayıp, yapılan harcamalar Müşteri’ye iade edilmez.
Müşterinin iyi niyet (vergi borcu, askerlik durumu, yurtdışına çıkış yasağı, kara liste olma durumu vb.) kurallarına aykırı olan hareketleri ve tüm evrakları zamanında ve eksiksiz olarak teslim etmiş olmasına rağmen, vizenin alınamaması durumunda; Acenta’nın ve yetkili acentasının sorumluluğu bulunmamaktadır.
Tüm vize işlemleri geçerli olarak yapılmış olmasına rağmen, herhangi bir nedenle ülkeye alınmayan veya vizeleri tam olmasına rağmen Türkiye'den çıkışına izin verilmeyen Müşteri’ye herhangi bir iade yapılmayacak ve bu durumdan doğacak zararlardan Acenta ve yetkili acentası sorumlu olmayacaktır.
Vizesi olduğunu beyan eden veya vize işlemlerini bizzat kendisinin takip edeceğini belirten Müşteri, vize işlemlerinin gerçekleşmemesinden dolayı işbu sözleşmeyi feshedemez.
Konsolosluğun vize vermemesi halinde Acenta’nın ve yetkili acentasının herhangi bir sorumluluğu olmayıp, neden vize alınamadığı yasal olarak Konsolosluk beyanına dayanır.
5.11. Müşteri’nin havale, kredi kartı ile tek çekim ya da taksitli olarak aldığı ürün veya hizmeti herhangi bir sebeple iptal ettirmesi halinde Acenta, iadeyi kısmen ya da tamamen müşterinin ödeme gerçekleştirdiği kredi kartına, banka kartına veya banka hesap numarasına yapar. Taksitli yapılan ödemelere ilişkin iadelerde de ilgili banka kuralları geçerli olup, taksitli yapılan ödemelerin yine aynı karta taksitle iadesi yapılır. Bundan dolayı Acenta’nın herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.6. SAİR HUSUSLAR
6.1. Acenta tarafından iletilen e-posta ve SMS yoluyla gönderilen bildirimlerin, e-postanın iletim tarihinde teslim edildiği ve alındığı varsayılır. Bildirimler elektronik ortamda e-posta, kısa mesaj, telefon gibi yollarla gerçekleştirildiğinden bunlara ilişkin Müşteri, onayı bulunmaması halinde bu hizmetlerden faydalanamaz. Bu nedenle Müşteri’nin Acenta’ya iletişim onayı vermesi tavsiye edilir.
6.2. Müşteri’ye iletişim kanallarından yapılan bildirim ve duyuruları almak istemediğini beyan etmesi halinde Acenta, e-posta ve/veya SMS gönderimlerini sonlandıracağını taahhüt eder.
6.3. Müşteri ürün ve hizmetin sunulduğu ülkenin kurallarına, örf ve adetlerine ve tesisin kural ve şartlarına uymakla yükümlüdür.
6.4. Acenta rehberi/görevlisi ürün ve hizmet programını; araç arızası, kaza, hava koşulları, yol yapım çalışmaları, güvenlik tedbirleri, saldırı, beklenmedik olaylar, acil sağlık problemleri ve ülkenin genel ve yerel idarelerinin almış olduğu kısıtlayıcı kararlar vb. nedenlerle hizmet programını eksiksiz gerçekleştirmek kaydı ile değiştirebilir. Bu durumlarda Müşteri Acenta’dan herhangi bir bedel iadesi ve tazminat talep edemez.
6.5. Ulaşım araçlarında evcil hayvan taşınması yasaktır. İzin verilen tesisler haricinde konaklama tesisleri evcil hayvan kabul etmemektedir. Evcil hayvanlar yalnızca sorumluluğu Müşteri’ye ait olmak üzere özel kafeslerinde ve araç bagaj bölümünde taşınabilir. Müşteri ulaşım araçları için belirlenmiş olan seyahat kurallarına ve konaklanacak tesis kurallarına uymakla yükümlüdür.
6.6. Müşteri; Acenta rehberinin, otelin, araç sürücüsünün, yerel acentenin, sigorta şirketinin ve Acenta’nın bildirdiği kurallara uyacağını, üçüncü kişilerin can, mal ve huzuruna saygı duyacağını aksi takdirde ürün ve hizmetten menedileceğini ve kendisinden kaynaklanan nedenlerle ücret iade hakkının ve/veya tazminat hakkının bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.7. 1618 Sayılı Yasanın 12. maddesi gereğince hizmetin hiç ifa edilmemesi veya eksik ifa edilmesi halleri, poliçe kapsamı doğrultusunda sigorta teminatı altında olup, teminat ürün ve hizmet bedeli kadardır. Ayrıca Müşteri, dilerse masrafı kendisine ait olmak üzere, her türlü kazadan doğan zarar ve tedavi masrafları için ek sigorta yaptırabilir. Bu konuda, sözleşme imzalanırken Müşteri’ye ayrıca bilgi verilmiş olup, seyahat sigorta güvencesi paketi ücretleri Müşteri’ye aittir.
6.8. Seyahat sigortası hizmeti satın alan veya seyahat sigortası paketinin içinde yer alan Müşterilerin eksik, ayıplı ifa, hasar, zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesinde belirtilmiş olup Acenta, bu teminatların içeriği, kapsamı veya uygulama şekilleriyle ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.
6.9. İşbu sözleşme ve ekli ürün ve hizmet formları bir bütün olarak sözleşmeyi oluşturmakta olup buradaki tüm şart ve hükümler taraflarca müzakere edilmiş, anlaşılmış ve tarafların özgür iradeleri ile kabul edilerek imzalanmış, elektronik ortamda onaylanmıştır. Sözleşmenin bir nüshası, fiziki olarak müşteriye verilmiş, elektronik ortamda iletilmiştir. Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, verilen hizmete ilişkin kanun ve yönetmelik hükümleri uygulanır.
6.10. Taraflar işbu sözleşmede belirtilen adres, telefon ve e-posta adreslerinin, bilgilerinin doğru olduğunu, ikametgah adreslerinde, fatura adreslerinde, telefon numaralarında ve/veya e-posta adreslerinde (iletişim bilgilerinde) herhangi bir değişiklik olması halinde; değişikliği en geç 7 (yedi) gün içinde diğer tarafa yazılı olarak ya da yönetmelikte belirlenen usuller ile bildireceklerini aksi takdirde işbu sözleşme gereğince kendilerine yapılması gereken bilgilendirmelerin hiç ya da zamanında yapılamamasından kaynaklanacak aksaklıklardan, gecikmelerden zararlardan diğer tarafın sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
6.11. Taraflar Acenta’nın sözleşmeye kısmen ya da tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında öncelikle, TÜRSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ hükümlerinin uygulanacağını kabul ederler.
6.12. Sözleşmenin bir veya birden fazla maddesinin herhangi bir nedenle geçersiz sayılması halinde, sözleşmenin diğer hükümleri bu geçersizlikten etkilenmeyecek ve yürürlükte kalacaktır. İşbu sözleşmenin paket tur sözleşmesine dair hükümleri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş olup, sözleşmede düzenlenmeyen hususlarda ve varsa Kanun ve Yönetmelik ile çelişen hususlarda 6502 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır.
6.13. İşbu sözleşmede yazılı olmayan hususlarda 1618SY., 4077SY., 4288SY., 2634SY., IATA, IHA, UFTAA Konvansiyon hükümleri, Sivil Havacılık Kanunu, BK., TTK., Türkiye'nin dahil olduğu uluslararası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkartılmış tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğler ile uluslararası kabul gören Frankfurter Tabelle' nin Türkiye'deki tatbik bulan TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri tatbik olunacaktır.
6.14. İşbu sözleşmenin (varsa) farklı dillere tercümesi tamamen yardım amaçlı olup, taraflar arasında bağlayıcı olan metin her daim Türkçe metin olacaktır.7. UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
7.1. Sözleşme konusu ürün veya hizmetin sunulmasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta tarafların ve Müşteri hakkında Acenta çalışanları ya da sair hizmet sağlayıcıları tarafından tutulacak tutanaklar ile telefon kayıtlarının, kart, fiş, irsaliye, bilgisayar dökümü, (tasdikli olup olmadığına bakılmaksızın) defter, fatura, evrak, kayıtlar, muhasebe kayıtları, cari hesap kayıtları, , telefon, SMS kayıtları, e-posta kayıtları, tutanaklar, fotoğraf ve kamera kayıtları, (tanık dinlenebilecek davalardan olup olmadığına bakılmaksızın) bildireceği tanıklarının beyanları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi gereğince münhasır kesin delil niteliğindedir.
7.2. Taraflar iş bu sözleşmeden doğacak tüm ihtilafların çözümü ile ilgili TÜRSAB tahkim kuruluna başvurabilecekleri gibi yerleşim yerlerindeki Tüketici Hakem Heyetlerine, Tüketici Mahkemelerine ve yasa ile yetkilendirilmiş sair yetkili ve görevli kurum ve mercilere de başvurabilirler.
7.3. İşbu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku kuralları uygulanacak olup, işbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda ve her türlü hukuki işlemde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
8. YÜRÜRLÜK
8.1. Müşteri www.modatatil.com, mobil aplikasyon ya da çağrı merkezi üzerinden gerçekleştirildiği satın alma işlemine ilişkin ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır.
8.2. Sekiz (8) ana maddeden oluşan işbu PAKET TUR, KONAKLAMA, ULAŞIM HİZMET VE SATIŞ SÖZLEŞMESİ taraflarca tüm ekleriyle birlikte okunmuş, anlaşılmış, …. / …. / 2022 tarihinde imza altına alınmış, elektronik ortamda onaylanmıştır.
Ekler: Acenta Kuponu (Voucher), Bilgilendirme Formu, Tur Programı, Tahsilat Makbuzu
Çağrı Merkezi/ Müşteri İlişkileri İletişim: 0850 532 15 22 – 0212 216 15 55
Müşteri İlişkileri E-Posta: [email protected]HİZMET ALAN(LAR) ADINA SÖZLEŞME İMZALAYAN
Adımıza düzenlenmiş olan sözleşmenin tüm sayfalarını, Acenta Kuponunu (voucher), Bilgilendirme Formunu, Tur Programını, TÜRSAB Kütahya Çizelgesini, Üye, Kullanıcı Sözleşmesini, Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında bilgilendirme metnini okuyup, anlayıp, kabul ederek birer nüshalarını e-posta yoluyla teslim aldım.Ad Soyad: İmza:

 

KATEGORİLER